Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7387/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7387/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7387/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Quyết định số 2962/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cập nhật dữ liệu, định kỳ báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn tại Công văn số 2438/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24 tháng 4 năm 2012. Trong đó, cần chú ý thực hiện đúng thời hạn báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu vào 2 đợt/năm: trước ngày 31/01 và trước ngày 31/7 hàng năm. Các sở giáo dục và đào tạo chưa gửi báo cáo và cơ sở dữ liệu PMIS đợt trước ngày 31 tháng 7 năm 2013 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gửi báo cáo và cơ sở dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 10 năm 2013.

Trong quá trình triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu PMIS nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo liên hệ với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc cán bộ phụ trách PMIS (đ/c Bùi Xuân Bốn, điện thoại: 0988980571, email: bxbon@moet.edu.vn) để được hỗ trợ.

Yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo) ;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7387/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127