Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7343/BGTVT-QLXD về việc vị trí tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7343/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7343/BGTVT-QLXD
V/v: Vị trí tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội).

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Bộ GTVT nhận được văn bản số 2457/VTN-BQL ngày 17/9/2008 của Công ty Viễn thông Liên tỉnh về việc đề nghị tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) lắp đặt trong phạm vi giải phóng mặt bằng của đường Láng – Hòa Lạc và nằm trong lộ giới của Quốc lộ 21A.

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư liên tịch số 07/2000/TTLT-BGTVT-TCBĐ ngày 11/12/2000 của Bộ GTVT và Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và các quy định hiện hành, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc chủ trương, cho phép bố trí tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) trong phạm vi GPMB của Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc (đi ngầm trong phạm vi hè đường) và nằm trong lộ giới đường bộ của Quốc lộ 21A.

2. Công ty Viễn thông Liên tỉnh có trách nhiệm làm việc cụ thể với các cơ quan quản lý trực tiếp: Cục Đường bộ Việt Nam, Khu QLĐB II, Ban QLDA Thăng Long, Tư vấn và các đơn vị có liên quan khác để đảm bảo thống nhất khớp nối và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý, khai thác của các dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án.

3. Khi công trình giao thông đường bộ được sửa chữa, mở rộng, cải tạo nâng cấp, Công ty Viễn thông Liên tỉnh - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tiến hành di dời công trình bằng kinh phí của mình.

Căn cứ nội dung văn bản các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Khu QLĐB II;
- Lưu: VT, CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7343/BGTVT-QLXD về việc vị trí tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49