Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 726/CNTT-TK năm 2013 thông báo tuyên truyền đăng ký chữ ký số và chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành

Số hiệu: 726/CNTT-TK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan Người ký: Nguyễn Mạnh Tùng
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&THỐNG KÊ HQ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/CNTT-TK
V/v Thông báo tuyên truyền đăng ký chữ ký số và chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Báo Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Trường Hải quan Việt Nam.

 

Ngày 21/10/2013, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã ký Thư gửi Cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Phụ lục 1 đính kèm). Đồng thời, trước đó Tổng cục Hải quan cũng có Thông báo và Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS gửi đến cộng đồng doanh nghiệp (Phụ lục 2). Để tăng cường tuyên truyền rộng rãi và nhanh chóng đến các doanh nghiệp nội dung Thư, Thông báo và hướng dẫn trên, Cục CNTT & Thống kê hải quan đề nghị:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

+ Đăng nội dung Thư của Tổng cục Hải quan và Thông báo hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trên Trang Thông tin điện tử/Website của Đơn vị (nếu có). Lưu ý đăng tại vị trí nổi bật và đăng liên tục từ nay đến hết tháng 11 năm 2013.

+ Niêm yết tại vị trí nổi bật nội dung Thư và Thông báo nói trên tại trụ sở làm việc Đơn vị và nơi làm thủ tục Hải quan để các doanh nghiệp biết và thực hiện;

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp khác (gửi thư điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, gửi công văn,…) để tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến doanh nghiệp trên địa bàn.

- Báo Hải quan: đăng nội dung Thư của Tổng cục Hải quan, Thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trên Báo Hải quan in giấy và Báo Hải quan điện tử (Hải quan online). Lưu ý đăng tại vị trí nổi bật và thời hạn đăng từ nay đến hết tháng 11 năm 2013.

- Vụ Pháp chế: báo cáo Lãnh đạo Bộ và Tổng cục để tiếp tục tuyên truyền nội dung này trong các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2013 khu vực phía Bắc và phía Nam trong thời gian tới;

- Trường Hải quan Việt Nam: đăng nội dung Thư của Tổng cục Hải quan và Thông báo hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS trên Trang Thông tin điện tử của Trường. Lưu ý đăng tại vị trí nổi bật và đăng liên tục từ nay đến hết tháng 11 năm 2013.

Nội dung của Thư, Thông báo và hướng dẫn nói trên đã được đưa lên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), mục Thông báo ở phần trên của Trang chủ để các Đơn vị khai thác và sử dụng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để Quý Đơn vị được biết và phối hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, TKHQ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 726/CNTT-TK năm 2013 thông báo tuyên truyền đăng ký chữ ký số và chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118