Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7024/CV-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 7024/CV-VP
V/v Báo cáo thực hiện chia tách bưu chính viễn thông của BĐHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tổ chức mô hình Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và chủ trương chia tách bưu chính – viễn thông nhằm tạo điều kiện cho kinh doanh bưu chính – viễn thông cùng phát triển, thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh:

Theo mô hình đó các bưu điện tỉnh thành phố trên cả nước sẽ tách 2 lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bưu chính (sẽ do Bưu điện tỉnh thành phố mới đảm nhiệm) và kinh doanh viễn thông – công nghệ thông tin (do viễn thông tỉnh thành phố đảm nhiệm); các bưu điện tỉnh thành phố mới là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính VN (Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty do nhà nước thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn, là đơn vị thành viên của Tập đoàn), các Viễn thông tỉnh thành phố là các đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Các Bưu điện tỉnh thành phố mới có chức năng tổ chức xây dựng, quản lý vận hành, khai thác mang bưu chính công cộng trên địa bàn thành phố, cung cấp dịch vụ bưu chính hệ 1; tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; kinh doanh các dịch vụ viễn thông, tin học (dịch vụ viễn thông, tin học tại giao dịch, thu cước viễn thông, bán thẻ viễn thông, phát triển thuê bao,…) trên cơ sở hợp tác với Viễn thông thành phố; kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tổng công ty BCVN cho phép và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các Viễn thông tỉnh thành phố có chức năng tổ chức xây dựng, quản lý vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông – công nghệ thông tin: cung cấp dịch vụ viễn thông hệ 1; tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình viễn thông – công nghệ thông tin; kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông – CNTT; kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn BC-VT VN cho phép và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Thực hiện theo hướng dẫn công tác chia tách bưu chính viễn thông của Tập đoàn BCVT VN, ngày 27/12/2007 Bưu điện Thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao với Bưu điện Thành phố Hà Nội (mới) và Viễn thông Hà Nội; Như vậy kể từ ngày 1/1/2008 sẽ có 2 pháp nhân mới là Bưu điện Thành phố Hà Nội (mới) và Viễn thông Hà Nội sẽ tiếp nhận kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Bưu điện Thành phố Hà Nội (trước đây). Sơ lược về 2 đơn vị mới như sau:

* Viễn thông Hà Nội

- Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng

- Điện thoại: 6686868, Fax: 6686888

Viễn thông Hà Nội do Ông Trần Mạnh Hùng nguyên là Giám đốc BĐHN (cũ) làm Giám đốc; Viễn thông Hà Nội có các phòng ban chức năng và Phòng Viễn thông hệ 1; và các đơn vị sản xuất trực thuộc gồm: các Trung tâm; Dịch vụ khách hàng, Điều hành thông tin và Trung tâm tin học; Các Công ty: Điện thoại Hà Nội 1, Điện thoại Hà Nội 2, Dịch vụ viễn thông HN và công ty Dịch vụ vật tư.

* Bưu điện thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng

- Điện thoại: 8254403, Fax: 8243973

Bưu điện Thành phố Hà Nội do Ông Bùi Văn Lực nguyên là Phó Giám đốc BĐHN (cũ) làm Giám đốc; Bưu điện TP Hà Nội có các phòng ban chức năng; và các đơn vị sản xuất trực thuộc gồm: các Bưu điện Trung tâm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và các Bưu điện huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm.

Để rút ngắn thời gian thực hiện các chỉ đạo của các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội, Bưu điện Thành phố Hà Nội xin được kiến nghị như sau:

- Đối với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan đến các lĩnh vực bưu chính và viễn thông, Bưu điện Thành phố Hà Nội xin kiến nghị Thành phố gửi đồng thời đến cả 2 đơn vị mới (Bưu điện TP Hà Nội và Viễn thông Hà Nội) từ ngày 1/1/2008;

- Đối với các chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến từng lĩnh vực bưu chính hoặc viễn thông xin được gửi đến Bưu điện TP Hà Nội hoặc Viễn thông Hà Nội phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của mỗi đơn vị.

Bưu điện Thành phố Hà Nội xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Kính mong Lãnh đạo các cấp chính quyền Thành phố tiếp tục chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ Bưu điện Thành phố Hà Nội và Viễn thông Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND, VP HĐND; Ban thi đua khen thưởng TP (để biết);
- Các Sở, ban, ngành của Thành phố; (để biết)
- UBND các quận, huyện (để biết)
- Lưu: VP

GIÁM ĐỐC
Trần Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7024/CV-VP ngày 31/12/2007 về việc báo cáo thực hiện chia tách bưu chính viễn thông của Bưu điện Hà Nội do Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.880

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149