Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 698/BXD-PC về việc triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 698/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 698/BXD-PC
V/v: triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp văn bản số 1012/BTP-CNTT ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc cho ý kiến để triển khai các dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin mà Bộ Tư pháp nêu tại văn bản số 1012/BTP-CNTT không phải là dự án đầu tư xây dựng công trình, do vậy, không thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , Nghị định số 112/2006/NĐ-CP (nay là Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ). Việc quản lý và thực hiện các dự án này theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP , Nghị định số 12/2000/NĐ-CP , Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan.

2. Về việc xác định chi phí quản lý dự án và các chi phí khác:

Các chi phí này được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí trình người quyết định đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư có thể nghiên cứu vận dụng các định mức chi phí tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nếu các mức chi phí này phù hợp với dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD, KTXD, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 698/BXD-PC về việc triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


967
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122