Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6857/VPCP-TTĐT năm 2013 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6857/VPCP-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6857/VPCP-TTĐT
V/v kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo kế hoạch triển khai và đề nghị các bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) phối hợp thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai thí điểm xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Hệ thống thông tin): Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/10/2013.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thiện bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo và phần mềm Hệ thống thông tin.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm Hệ thống thông tin. Trước mắt, triển khai thí điểm một số biểu mẫu, chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực: Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; Nội chính; Khoa giáo văn xã và Đổi mới doanh nghiệp.

Dự kiến, cuối tháng 8 năm 2013, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để thống nhất phương án triển khai, giới thiệu về Hệ thống thông tin và giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị (Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn và thời gian cụ thể, giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đầu mối triển khai).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu để Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về công tác cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin.

b) Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tổ chức cập nhật dữ liệu và phần mềm Hệ thống thông tin theo các kỳ báo cáo và gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu để Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và chính xác.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng quy định về công tác cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin.

- Công tác chuẩn bị:

+ Bố trí 01 máy tính tại Bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp của cơ quan, đơn vị và cử nhân sự cập nhật dữ liệu của kỳ báo cáo hiện tại vào bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo trên phần mềm Hệ thống thông tin.

+ Phối hợp với Viettel triển khai mở rộng kết nối tới Bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Trong thời gian thí điểm, sẽ sử dụng điểm kết nối tại bộ phận văn thư của cơ quan, đơn vị.

+ Có Văn bản gửi Cục Cơ yếu 893, Ban Cơ yếu Chính phủ để được cấp phát chứng thư số theo Thông tư 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội vụ đối với các điểm mở rộng kết nối Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

(Các nội dung trên đề nghị Quý cơ quan hoàn thành trước ngày 15/09/2013).

3. Đầu mối liên hệ

- Đ/c Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dữ liệu điện tử, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, điện thoại: 08048580, điện thoại di động: 0983800805, địa chỉ email: nguyenkimtung@chinhphu.vn.

- Đ/c Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Hành chính điện tử và Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, điện thoại: 08048118, điện thoại di động: 0912774096, địa chỉ email: hoangthikimoanh@chinhphu.vn.

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội (để p/h);
- Lưu: VT, TTĐT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6857/VPCP-TTĐT năm 2013 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251