Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6737/VPCP-KGVX năm 2013 thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6737/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6737/VPCP-KGVX
V/v thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 963/BXD-TCCB ngày 28 tháng 5 năm 2013 về việc thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Tên của một cơ sở đào tạo phải phù hợp với quy định của Luật giáo dục, Luật dạy nghề và Luật giáo dục đại học. Nếu đào tạo trình độ cao đẳng thì gọi là trường cao đẳng hoặc trường cao đẳng nghề. Nếu đào tạo trình độ đại học thì gọi là cơ sở đào tạo đại học định hướng ứng dụng, mà không phải đại học định hướng nghiên cứu.

Trong khi chưa có phương án khác, cần giữ nguyên là trường cao đẳng nghề. Trong đó, tên gọi của trường có cụm từ LILAMA 2 hay không là do Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
- Trường CĐ nghề LILAMA2, Km 32 Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TCCV, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6737/VPCP-KGVX năm 2013 thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14