Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6631/VPCP-KSTT năm 2020 về tổ chức phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6631/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6631/VPCP-KSTT
V/v tổ chức phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 51/BTTTT-THH ngày 06 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo hình thức trực tuyến (thời lượng 1 giờ 30 phút), ngay sau Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, chương trình phiên họp tổ chức ngắn gọn, nội dung báo cáo tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy, tháo gỡ (lưu ý có báo cáo tổng quan; báo cáo về Cổng Dịch vụ công quốc gia và tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương; báo cáo cụ thể tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia).

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chương trình, tài liệu phiên họp, xây dựng dự thảo phát biu khai mạc, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị, tổ chức tốt phiên họp Ủy ban hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ, Cục, đơn vị: TH, TCCB, QT, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6631/VPCP-KSTT năm 2020 về tổ chức phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55