Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 648/VPCP-KGVX năm 2014 đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và 46/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 648/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/VPCP-KGVX
V/v đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 46/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 46/NQ-CP (công văn số 84/BKHCN-XHTN ngày 10 tháng 01 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ.

Để đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và tiến độ. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ, tham gia hỗ trợ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3). NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 648/VPCP-KGVX năm 2014 đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và 46/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40