Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 616/BKHCN-KHCNN kiến nghị, phản ánh của hộ dân khu đô thị Bắc Linh Đàm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 616/BKHCN-KHCNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 616/BKHCN-KHCNN
V/v kiến nghị, phản ánh của các hộ dân khu đô thị Bắc Linh Đàm

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tiếp nhận ý kiến của Văn phòng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2005 về việc kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của sóng siêu cao tần tới sức khỏe con người. Để thống nhất ý kiến và đề xuất hướng xử lý kiến nghị của các hộ dân cư trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng cao tần mạng điện thoại di động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Đánh giá về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng điện thoại di động đến sức khỏe con người ở các khu dân cư. Tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam qui định về giới hạn cho phép trường điện từ và từ trường đối với sức khỏe con người.

2. Các qui định pháp lý hiện hành về việc xây dựng, lắp đặt và quản lý các trạm thu phát sóng siêu cao tần tại các khu dân cư và đô thị.

3. Đánh giá cụ thể về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng điện thoại di động trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn trả lời của các cơ quan trên, sau khi nghiên cứu và xử lý tổng hợp thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ có một số ý kiến như sau:

Qua các kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài về ảnh hưởng của các hệ thống thông tin di động được thống kê đến thời điểm này, có thể kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người. Tuy nhiên, cần chú ý đến các nội dung sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio - Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz” (thay thế TCVN 3718-82) trong đó có quy định các yêu cầu dựa trên các tài liệu khoa học và phù hợp với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy ban quốc tế về phòng chống bức xạ phi ion hóa (ICNIRP). Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động cần áp dụng và tuân thủ để đảm bảo an toàn cho những người làm việc trong môi trường có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ và dân cư ở xung quanh.

Tiếp tục việc nghiên cứu và theo dõi các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của sóng điện từ nói chung đến sức khỏe con người của các tổ chức Quốc tế.

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông là Bộ Bưu chính Viễn thông và quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe cộng đồng là Bộ Y tế nên có sự phối hợp sớm ban hành qui định về quản lý các công trình viễn thông sao cho chất lượng phủ sóng tốt nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và đảm bảo mỹ quan. Ngoài ra cần trao đổi thông tin để chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi lắp đặt công trình viễn thông nhận thức được và tạo điều kiện thuận lợi vì lợi ích chung.

Xin gửi kèm theo phụ lục về các kết quả các nghiên cứu liên quan ở trong nước và thế giới, các ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam để Văn phòng Chính phủ tham khảo, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 616/BKHCN-KHCNN kiến nghị, phản ánh của hộ dân khu đô thị Bắc Linh Đàm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.167

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29