Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 585/VPCP-KTTH ngày 10/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Cửu Long và khách sạn Đồng Khởi

Số hiệu: 585/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 585/VPCP-KTTH
V/v Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn Cửu Long và khách sạn Đồng Khởi

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá - Thông tin, Công an, Thương mại,
 - Tổng cục Du lịch,
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 189 BKH/TĐ & GSĐT ngày 09 tháng 01 năm 2004) về việc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn xin kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Cửu Long và khách sạn Đồng Khởi, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Cửu Long và khách sạn Đồng Khởi thành phố Hồ Chí Minh.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện đúng Quy chế hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 585/VPCP-KTTH ngày 10/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Cửu Long và khách sạn Đồng Khởi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132