Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 54/CNTT-VP về góp ý báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Số hiệu: 54/CNTT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 54/CNTT-VP
V/v góp ý báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng Bộ;
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc sơ kết Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/6/2009 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010, Bộ đã có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị của đơn vị trong thời gian qua. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin đã tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của Bộ, ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý Nhà nước và việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 01/4/2010 để Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

(Nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010 được đăng tải tại Trang Thông tin điều hành - Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến, Cục Công nghệ thông tin xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị.

Cục Công nghệ thông tin rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 54/CNTT-VP về góp ý báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162