Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 526/CP-KG21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại chương trình Công nghệ Thông tin

Số hiệu: 526/CP-KG21 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 526/CP-KG21
V/v. Tổ chức lại chương trình  Công nghệ Thông tin.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1999 

 

Kính gửi:

 - Bộ khoa học, công nghệ và môi trường,
 - Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin,
 - Ban chủ nhiệm chương trình kỹ thuật- kinh tế về công nghệ thông tin,
 - ban Tổ Chức-cán bộ Chính phủ,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật -kinh tế về công nghệ thông tin (Quyết định số 123/1999/QĐ-TTg ngày 11-5-1999), để hoàn tất thủ tục tổ chức lại Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu :

- Ban chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật- Kinh tế về Công nghệ Thông tin khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quyết định nêu trên .

- Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trong công văn số 5422/VPCP-KG ngày 31-12-1998 của Văn phòng Chính phủ : báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin từ khi thành lập; thực hiện quyết toán kinh phí và kiến nghị việc bàn giao sử dụng số tài sản hiện Ban chỉ đạo Chương trình đang quản lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-6-1999.

- Trước mắt, giao Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg và PTTg Phạm Gia Khiêm (b/c),
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, PCN Vũ Đình Thuần,
- Các Vụ: CCHC, TH, KTTH, TTBC, TTTH,
- Lưu: KG(4),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký 
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 526/CP-KG21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại chương trình Công nghệ Thông tin

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69