Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5069/BTC-THTK năm 2015 về tiêu chuẩn liên thông giữa các chương trình Quản lý văn bản và điều hành và bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5069/BTC-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Anh Trung
Ngày ban hành: 17/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5069/BTC-THTK
V/v: tiêu chuẩn liên thông giữa các chương trình Quản lý văn bản và điều hành và bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quyết định số 1766/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ Tài chính Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính giai đoạn 2011 - 2015; để có thể trao đổi văn bản điện tử thông suốt giữa các đơn vị trong ngành Tài chính, Bộ Tài chính ban hành công văn hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn liên thông và quy định bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính. Bản mềm tài liệu được cung cấp tại mục văn bản điều hành trên trang cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành Tài chính: http://vbpq.mof.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết.

Mọi thông tin chi tiết cần trao đổi, làm rõ đề nghị liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, số máy 042.2202828 số lẻ 2084, hoặc di động 0904569559.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin;
- Lưu: VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Anh Trung

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5069/BTC-THTK năm 2015 về tiêu chuẩn liên thông giữa các chương trình Quản lý văn bản và điều hành và bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49