Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 506/BTTTT-ƯDCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 19/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 506/BTTTT-ƯDCNTT
V/v kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, góp phần đáng kể trong việc tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí trao đổi văn bản, tài liệu giữa các cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc hướng dẫn, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện Chỉ thị, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị.

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1. Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thúc đẩy sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

2. Cung cấp danh mục địa chỉ hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan (đến cấp đơn vị trực thuộc đối với các Bộ, ngành; đến cấp xã/phường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), không bao gồm các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Thông tin cung cấp tối thiểu bao gồm: tên cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị công tác; chức vụ; địa chỉ thư điện tử hoặc cung cấp đường liên kết (link) đến danh mục địa chỉ thư điện tử đã được đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Văn bản phúc đáp xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/03/2013 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ tthly@mic.gov.vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (qua thư điện tử);
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (qua thư điện tử);
- Lưu: VT, ƯDCNTT (KH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66