Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 459TCT/DNNN về việc hạch toán cước kết nối, doanh thu phân chia do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 459TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 459TCT/DNNN
V/v: Hạch toán cước kết nối, doanh thu phân chia

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trả lời công văn số 277/KTTKTC ngày 14/01/2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện cước kết nối theo Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003 của Bộ Bưu chính Viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với doanh thu cước kết nối năm 2003 căn cứ theo hướng dẫn tại Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003 của Bộ Bưu chính Viễn thông, các đơn vị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam xác định lại doanh thu cước kết nối, đối chiếu với số liệu doanh thu cước, thuế GTGT đã thực hiện phân chia đề xuất hóa đơn Điều chỉnh. Hóa đơn Điều chỉnh ghi rõ Điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT (từ thời gian… đến thời gian…). Thời Điểm thực hiện hạch toán Điều chỉnh doanh thu, thuế GTGT là thời Điểm xuất hóa đơn Điều chỉnh, căn cứ vào nội dung Điều chỉnh đơn vị thực hiện kê khai thuế GTGT của tháng theo chế độ quy định.

Năm 2004 doanh thu cước kết nối, doanh thu phân chia giữa các đơn vị xuất hóa đơn trong tháng 1 năm 2005 được hạch toán Điều chỉnh vào số liệu quyết toán thuế TNDN và kê khai Điều chỉnh thuế GTGT năm 2004. Các năm tiếp theo doanh thu cước kết nối, doanh thu phân chia giữa các đơn vị phát sinh trong tháng 12 nhưng xuất hóa đơn vào tháng 1 năm tiếp theo sẽ được hạch toán, kê khai vào tháng 12 của năm trước (trên hóa đơn ghi rõ cước kết nối, doanh thu phân chia của tháng 12).

Tổng cục Thuế thông báo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cục Thuế biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 459TCT/DNNN về việc hạch toán cước kết nối, doanh thu phân chia do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14