Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3952TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3952TC/HCSN
V/v: Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17/10/2000

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2001 

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc tW
 - Các tổng công ty 90, 91

 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan, địa phương mình để xây dựng dự toán kinh phí hàng năm cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của Bộ, cơ quan và địa phương trình các cấp có thẩm quyền quyết định. Riêng năm 2001, đề nghị ưu tiên phân bổ kinh phí trong dự toán được giao để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Đối với các doanh nghiệp: Chi phí thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ TCNH, NSNN,
TCT, Cục TC DN, Vụ I, Kho bạc TW.
- Lưu VP (2 bản), Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3952TC/HCSN ngày 27/04/2001 của Bộ Tài chính về kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17/10/2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!