Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3764/BKHCN-KHTH hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 của các tỉnh, thành phố (đợt 2) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3764/BKHCN-KHTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3764/BKHCN-KHTH
V/v hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN năm 2014 của các tỉnh, thành phố (đợt 2)

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ vào tổng mức kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014 đã được Quốc hội phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 (đợt 2);

Căn cứ vào phương án phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2014 theo công văn số 1129/BKHCN-KHTH ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung nội dung kế hoạch và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 của Quý tỉnh như sau:

Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 bổ sung từ Ngân sách Trung ương cho Quý tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia là 12.000 triệu đồng (Phụ lục kèm theo).

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý tỉnh thông báo nội dung kế hoạch và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 đã được bổ sung cho đơn vị trực thuộc, đôn đốc đơn vị sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ Tài chính;
- Vụ KH&CN các ngành KTKT;
- Vụ Phát triển KH&CN Địa phương;
- Lưu VT, Vụ KHTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 


Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định

Phụ lục

 

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2014 CỦA DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 3654/BKHCN-KHTH ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bộ KH&CN)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên dự án KH&CN

Chủ nhiệm, Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện (BĐ - KT)

Kinh phí hỗ trợ từ NSNN

Kinh phí hỗ trợ từ NSNN cấp năm 2014

Ghi chú

 

Nhiệm vụ thực hiện từ năm 2014

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc dùng điều trị ung thư tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

KS. Nguyễn Văn Quá Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

60 tháng (2014 - 2019)

59.500

12.000

 

 

Tổng cộng

 

 

59.500

12.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3764/BKHCN-KHTH hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 của các tỉnh, thành phố (đợt 2) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113