Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3591/VPCP-CN về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3591/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 3591/VPCP-CN
V/v phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bưu chính Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường,
Quốc phòng, Công an, Thủy sản, Thương mại, Văn hóa - Thông tin;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

 

Về báo cáo của các Bộ: Bưu chính, Viễn Thông (văn bản số 1152/BBCVT-VT ngày 05 tháng 6 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2072/BTNMT-BVMT ngày 01 tháng 6 năm 2007) và ý kiến của các Bộ, địa phương liên quan về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, các Bộ và các địa phương liên quan đã tích cực triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, kết quả bước đầu đã kiểm soát được tình hình.

2. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện 659/CĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung các vấn đề:

- Nghiêm cấm mọi hình thức khai thác cáp viễn thông ngầm trên biển.

- Phải xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các đối tượng trộm cắp, phá hoại cáp viễn thông ngầm trên biển.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về tầm quan trọng của các tuyến cáp ngầm viễn thông trên biển và ý thức bảo vệ các công trình hạ tầng viễn thông quốc gia.

3. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, rà soát, hoàn chỉnh các quy định về đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông quốc gia.

4. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn, an ninh cáp viễn thông ngầm trên biển và an toàn hạ tầng viễn thông quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, các địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Đài tiếng nói Việt nam;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, NN, VX, KG, TH, DK, V.I, Ban XDPL, TTBC;
- Lưu: VT, CN (3b). 70

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3591/VPCP-CN về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224