Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3214/BTP-HTQTCT 2022 cấp bản điện tử Giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn

Số hiệu: 3214/BTP-HTQTCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/BTP-HTQTCT
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Đỗ Minh Ngọc

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

Ông Đỗ Minh Ngọc
Địa chỉ: 12A17 Sunshine Garden, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Trả lời Đơn kiến nghị của ông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phản ánh việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bỏ mục thời gian cư trú trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Đối với bản điện tử giấy tờ hộ tịch

Nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, phục vụ yêu cầu xây dựng Chính phủ số, công dân số, Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực từ ngày 18/02/2022) đã quy định “đón đầu” về việc cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch nếu người dân có yêu cầu. Quy định này sẽ được thực hiện khi các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong cả nước hoàn thành xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vận hành thống nhất, kết nối, khai thác được dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, Điều 14 của Thông tư đã có quy định chuyển tiếp: “Trong thời gian chưa thực hiện xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư này chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, nếu người yêu cầu không cung cấp được bản sao điện tử, bản điện tử giấy tờ hộ tịch đối với các việc hộ tịch không yêu cầu phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch khi nhận kết quả, thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP , cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP , thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước”.

2. Đối với Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện nay được sử dụng theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, nội dung ông phản ánh không đúng với mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này.

Bộ Tư pháp trả lời để ông biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Văn phòng Bộ (để cập nhật trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia);
- PCT Nhâm Ngọc Hiển (để biết);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT(C).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

Nguyễn Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3214/BTP-HTQTCT ngày 30/08/2022 về cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bỏ mục thời gian cư trú trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.301

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!