Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3062/LĐTBXH-TCCB năm 2017 chuyển dữ liệu phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3062/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/LĐTBXH-TCCB
V/v Chuyển dữ liệu phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 30/9/2016, Bộ ban hành Công văn số 3795/LĐTBXH-TCCB triển khai phần mềm Quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ. Đquản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ đầy đủ, đúng, kịp thời; đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Chuyển dữ liệu từ đơn vị về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Thông tin). Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra sự chuẩn xác của dữ liệu được nhập từ đơn vị

Đkiểm tra sự chuẩn xác của dữ liệu đã nhập, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý dữ liệu của các đơn vị (gọi tắt là người quản lý dữ liệu) thực hiện: vào Hệ thống -> Quản lý người dùng, rồi chọn đến mục “Kiểm tra lỗi logic dữ liệu”, sau đó nhấn nút “Thực hiện”.

- Nếu có dữ liệu chưa chính xác, phần mềm sẽ hin thị thông tin của các mục nhập thiếu hoặc thừa (các giá trị là 0 là thiếu, lớn hơn 1 sẽ là thừa).

- Đsửa hoặc bổ sung các phần dữ liệu thiếu hoặc thừa, người quản lý dữ liệu của đơn vị vào phần Quản lý hồ sơ (ở mục Chức năng), tìm đến hồ sơ cần sửa, nhấn chuột phải vào phần thông tin hồ sơ và chọn “Tạo biến động” và tìm đến loại biến động cần sửa đbổ sung thông tin.

Bước 2: Gửi dữ liệu về hệ thống chung

Nếu dữ liệu đã chính xác (sau khi kiểm tra như hướng dẫn tại Bước 1), người quản lý dữ liệu của đơn vị gửi dữ liệu về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bằng cách: vào Hệ thống -> Xuất dữ liệu đơn vị, chọn nơi lưu trữ dữ liệu (mặc định đặt tại C:\HRM FILE), chọn đơn vị cần xuất dữ liệu -> nhấn Thực hiện.

Sau bước trên, phần mm sẽ tự động sinh ra 1 file tại thư mục C:\HRM file, người quản lý dữ liệu của đơn vị gửi file này về Vụ Tổ chức cán bộ theo hòm thư Email: champn@molisa.gov.vn và đính kèm file này.

2. Thời gian chuyn dữ liệu về Vụ Tổ chức cán bộ bắt đầu từ ngày 01/8/2017 và kết thúc chậm nhất trong ngày 10/8/2017. Nếu đơn vị chuyển dữ liệu sau thời gian trên, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng.

3. Đnghị các đơn vị danh sách cử công chức, viên chức quản lý, cập nhật dữ liệu và gửi văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ, trước ngày 01/8/2017 đhướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc về mặt kỹ thuật cũng như thao tác sử dụng phần mềm, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin; điện thoại: 098 398 6078 - 024. 62703619; Email: VietNQ@molisa.gov.vn và đồng chí Phùng Ngọc Châm, Phòng Công chức, viên chức Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại 024.39363337 để được hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (p/h th);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3062/LĐTBXH-TCCB năm 2017 chuyển dữ liệu phần mềm quản lý công tác tổ chức cán bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9