Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3024/BTTTT-VNCERT năm 2016 hướng dẫn giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 3024/BTTTT-VNCERT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3024/BTTTT-VNCERT
V/v hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Tổ chức tài chính và Ngân hàng, các doanh nghiệp hạ tầng Internet, viễn thông.

 

Thực hiện Nghị quyết phiên hp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành hướng dẫn và đề ngh các cơ quan Trung ương, các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ch đạo, đôn đốc sát sao các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị vận hành hệ thống thông tin nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thng thông tin, cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai hoạt động tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, phần cứng, phn mềm hệ thng, phần mềm ứng dụng nhằm đánh giá tổng thể mức độ an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc g mã độc tấn công vào hệ thống mạng theo quy trình tại Phụ lục 01 và 02. Đặc biệt chú trọng phát hiện và xử lý các mã độc, tấn công APT có tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn sâu bên trong hệ thống và có khả năng gây rủi ro cao.

2. Chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.

3. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập về ứng cứu sự c, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin theo quy trình tại Phụ lục 04, đặc biệt là trong các ngành, lĩnh vực hạ tầng trọng yếu quốc gia gồm: Chính phủ, chính quyền điện tử; thành phố thông minh; vin thông; giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không, bến cảng); tài chính, ngân hàng; năng lượng, điện, dầu, khí; thủy lợi, nước; thương mại điện tử và những ngành lĩnh vực trọng yếu khác.

Trường hợp xảy ra các sự cố, phát hiện các tấn công hoặc mã độc nguy hiểm cần kịp thời chủ động xử lý và thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan. Đầu mối thông báo sự cố, hỗ trợ kỹ thuật và Điều phối, ứng cứu sự cố quc gia: Cục An toàn thông tin, Trung tâm ng cứu khn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyn Du. Hà Nội; điện thoại: 04.3.640.4423, di động: 0934.424.009; thư điện tử: ir@vncert.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đc Đam (để b/c);
-
Bộ trưởng Trương Minh Tun (để b/c);
- Các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- S TT&TT của các Tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Cục ATTT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, VNCERT (04b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3024/BTTTT-VNCERT năm 2016 hướng dẫn giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


909
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202