Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2778/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 19/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục thông tin bí mật ngành Hải quan

Ngày 19/03, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2778/TCHQ-CNTT về việc thông báo danh mục công nghệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, theo đó các thông tin sau về hệ thống thông tin của ngành Hải quan là bí mật nhà nước:


-    Mã nguồn, thiết kế chi tiết các phần mềm ứng dụng;

-    Tài liệu mô tả chi tiết hệ thống mạng, an ninh thông tin;

-    Báo cáo chi tiết lỗ hổng bảo mật hệ thống mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng đang hoạt động;

-    Mật khẩu và các phương tiện xác thực đối tượng truy cập vào hệ thống.

Các thông tin này phải được bảo vệ theo quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại Quyết định 196/2003/QĐ-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2778/TCHQ-CNTT
V/v thông báo danh mục công nghệ thông tin thuộc bí mật nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Danh mục bí mật nhà nước của ngành Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81 ngày 13/11/2013 của Bộ Công an (quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính). Theo đó, các thông tin sau về hệ thống thông tin của ngành Hải quan là bí mật nhà nước:

1. Mã nguồn, thiết kế chi tiết các phần mềm ứng dụng;

2. Tài liệu mô tả chi tiết hệ thống mạng, hệ thống an ninh thông tin thuộc ngành Hải quan (bao gồm thiết kế thi công, sơ đồ kết nối và các thông số kỹ thuật cụ thể);

3. Báo cáo chi tiết lỗ hổng bảo mật hệ thống mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống mạng ngành Hải quan;

4. Mật khẩu và các phương tiện xác thực đối tượng truy cập vào hệ thống thông tin ngành Hải quan (ngoại trừ các hệ thống phục vụ công tác giới thiệu, đào tạo và thử nghiệm).

Thông tin thuộc phạm vi nêu trên phải được bảo vệ theo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ngành Tài chính ban hành tại Quyết định 196/2003/QĐ-BTC ngày 02/12/2003 của Bộ Tài chính và các quy định khác của Nhà nước và Bộ Tài chính, trong đó có các quy định về công tác văn thư (quản lý văn bản mật đi và đến).

Tổng cục Hải quan thông báo, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động cần thiết, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để bảo vệ các bí mật nhà nước có tại đơn vị, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2778/TCHQ-CNTT ngày 19/03/2014 thông báo danh mục công nghệ thông tin thuộc bí mật nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.323

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!