Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2662/BTTTT-CTS năm 2014 về công tác phối hợp bộ ngành, địa phương trong việc thẩm định dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2662/BTTTT-CTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 18/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2662/BTTTT-CTS
V/v công tác phối hợp bộ ngành, địa phương trong việc thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, các mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng phục vụ công tác điều hành sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân (không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống và sản xuất. Để đảm bảo hiệu quả của các mạng dùng riêng, cũng như hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện, Luật Tần số vô tuyến điện quy định: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm định về sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành có sử dụng tần số vô tuyến điện với các quy hoạch tần số vô tuyến điện (điểm d Khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện).

Quy hoạch phổ tần số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/11/2013 cũng quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo các quy định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến sử dụng tần số vô tuyến điện phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện tại điểm a Khoản 1 Điều này (Khoản 3 Điều 5 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia).

Tuy nhiên, hiện nay khi xây dựng và ban hành các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện dùng riêng và tần số vô tuyến điện, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã không lấy thẩm định chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc này đã dẫn đến việc triển khai nhiều mạng vô tuyến điện dùng riêng có sự không đồng bộ, chồng chéo, làm giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, cũng như hiệu quả khai thác, sử dụng.

Để thực hiện đúng các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng, cũng như hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình xem xét phê duyệt các dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện cần lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch viễn thông, quy hoạch tần số vô tuyến điện và tính khả thi của việc ấn định tần số.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: PC, TCCB, KHTC;
- Cục Viễn thông;
- Lưu: VT, CTS.73.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2662/BTTTT-CTS năm 2014 về công tác phối hợp bộ ngành, địa phương trong việc thẩm định dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190