Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2645/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Phương
Ngày ban hành: 23/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2645/BGDĐT-VP
V/v giao dịch văn bản điện tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc đại học, học viện, viện;
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch văn bản điện tử nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc trong ngành giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại đơn vị.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch và sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong các đại học, học viện, viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục và đào tạo).

3. Văn bản được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ là văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch văn bản điện tử và có giá trị pháp lý như văn bản chính (văn bản giấy). Hằng ngày, các cơ sở giáo dục và đào tạo truy cập vào trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn và truy cập hộp thư điện tử của đơn vị để kịp thời nhận các thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ. Các hình thức giao dịch vă n bản điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng như sau:

a) Đăng tải, phát hành văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước (luật, lệnh, pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định, công điện, công thư …) liên quan đến giáo dục và của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (thông tư, thông tư liên tịch) chỉ công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Bộ.

- Văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ và gửi tới hộp thư điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc có thông tin về văn bản gửi tới hộp thư điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo, bao gồm:

+ Thông tư, chỉ thị; quyết định; thông báo; công điện; công thư; kế hoạch; phương án; đề án; báo cáo.

+ Giấy triệu tập hội nghị, hội thảo, giấy mời họp;

+ Văn bản chỉ đạo chuyên môn; văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; các biểu mẫu thống kê …

b) Địa chỉ giao dịch văn bản điện tử.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ giao dịch văn bản điện tử qua các hộp thư bogddt@moet.edu.vn hoặc vanphong.bo@moet.edu.vn.

- Giao dịch (gửi, nhận) văn bản điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở giáo dục và đào tạo được thực hiện qua hệ thống e-mail trên Internet qua hệ thống @moet.edu.vn. Không sử dụng, không chấp nhận các địa chỉ, hộp thư điện tử có tên miền khác (như yahoo, gmail, hotmail …).

4. Đơn vị nào chưa có địa chỉ hộp thư điện tử (email) trong hệ thống @moet.edu.vn liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và thiết lập hộp thư điện tử (tài khoản) trong hệ thống @moet.edu.vn. Đăng ký thiết lập, mở tài khoản hộp thư điện tử của các cơ sở giáo dục và đào tạo gửi về Cục Công nghệ thông tin có thể bằng văn bản giấy (bản chính) hoặc văn bản điện tử qua hộp thư cuccntt@moet.edu.vn hoặc qtngoc@moet.edu.vn.

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ áp dụng hình thức giao dịch văn bản điện tử để gửi, chuyển phát văn bản đến các cơ sở giáo dục và đào tạo; không gửi văn bản giấy, trừ văn bản, tài liệu mật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ (để t/h)
- Các dự án thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2645/BGDĐT-VP ngày 23/04/2013 giao dịch văn bản điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40