Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2546/BTTTT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Xuân Trụ
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2546/BTTTT-VT
V/v: quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Các doanh nghiệp thông tin di động.

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư như sau:

1. Quy định tại Khoản 9, Điều 7:

a) Đối với chủ thuê bao bắt đầu sử dụng dịch vụ di động trả trước (quy định tại khoản 1 - Điều 6) là cá nhân, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009 chỉ được sử dụng một loại giấy tờ hoặc là chứng minh thư hoặc là hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

b) Đối với chủ thuê bao (quy định tại các khoản 2, 3, 4 - Điều 6) là cá nhân đã đăng ký thông tin thuê bao trước ngày 10 tháng 8 năm 2009 và đang sử dụng nhiều hơn 03 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động, các doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm:

- Tổ chức thông báo, hướng dẫn chủ thuê bao thực hiện việc thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) theo quy định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2/ Quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7:

a) Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc Internet kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2009 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã mới ký kết hợp đồng ủy quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động sau ngày 10 / 8 /2009.

b) Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc Internet kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã đã ký kết hợp đồng ủy quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động trước ngày 10 / 8 / 2009.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông tư 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và văn bản hướng dẫn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo ngay về Bộ để có hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.TT Lê Nam Thắng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Trụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2546/BTTTT-VT ngày 14/08/2009 về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.174.225.82