Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1968/QLD-ĐK năm 2019 về thông báo triển khai công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên website của Cục Quản lý Dược

Số hiệu: 1968/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/QLD-ĐK
V/v thông báo triển khai công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên website của Cục Qun lý Dược

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

Kính gi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Hiện nay, sau mỗi đợt cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Qun lý Dược đều thực hiện đăng tải các quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/dang-ki-thuoc/Tra cu giấy đăng ký lưu hành.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cu nhanh thông tin việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Kể từ ngày 01/03/2019, Cục Qun lý Dược triển khai và đưa vào vận hành công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam trên website của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/dang-ki-thuoc/Tra cứu giấy đăng ký lưu hành.

Đây là dữ liệu cấp số đăng ký lưu hành gốc theo các quyết định cấp s đăng ký lưu hành (chưa bao gồm các dữ liệu đã được đính chính, thay đổi, bổ sung, rút s đăng ký lưu hành). Trong quá trình tra cứu và sử dụng, Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu này đảm bảo có tính cập nhật được đầy đủ các thông tin về đính chính hoặc cập nhật và bổ sung các thông tin về việc rút số đăng ký lưu hành và các thông tin khác theo hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

D liệu thông tin về thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam sẽ được cập nhập liên tục, thường xuyên trên website của Cục Quản lý Dược. Trong quá trình sử dụng công cụ nêu trên, đề nghị các cơ sở có ý kiến góp ý và phản ánh về Cục Quản lý Dược đ Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt và thuận tiện hơn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- CT. Vũ Tu
n Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);

- Lưu: VT, ĐKT (NCB).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1968/QLD-ĐK năm 2019 về thông báo triển khai công cụ tra cứu giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên website của Cục Quản lý Dược

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


318

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78