Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1862/LĐTBXH-TTTT năm 2015 báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu ứng dụng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1862/LĐTBXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 21/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1862/LĐTBXH-TTTT
V/v báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu ứng dụng giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngày 15 tháng 4 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chuẩn bị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 tại đơn vị (Mẫu Đề cương đỉnh kèm).

Báo cáo các đơn vị gửi về Bộ (Trung tâm Thông tin, số 02 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 01/6/2015.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ông Hoàng Quang Thành, Trưởng phòng Hệ thống, Trung tâm Thông tin.

SĐT: 04.62703610; Điện thoại di động: 0904466275;

Thư điện tử: ThanhHQ@molisa.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Đơn vị: ……………….

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT GIAI ĐOẠN
2011 - 2015 VÀ NHU CẦU ỨNG DỤNG CNTT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015

1. Hạ tầng kỹ thuật

- Liệt kê đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

+ S lượng máy chủ.

+ Băng thông đường truyền.

+ Hệ thống an toàn bảo mật.

+ Hệ thống chuyển mạch.

+ Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

2. Ứng dụng nội bộ

2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

- Liệt kê ứng dụng nội bộ đang được triển khai tại các đơn vị như về quản lý cán bộ, quản lý tài chính, quản lý các nghiệp vụ do đơn vị phụ trách. Đề nghị các đơn vị nêu rõ tình trạng các ứng dụng nội bộ đang triển khai tại các đơn vị, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

2.2. Thư điện tử công vụ:

- Nếu có hệ thống thư điện tử công vụ (không phải các hòm thư miễn phí từ các hệ thống của google, yahoo) của đơn vị đề nghị cho biết tên miền.

- Nếu không có hệ thống thư điện tử công vụ riêng của đơn vị đề nghị cho biết đang sử dụng hệ thống thư điện tử nào? Tên miền?

3. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

- Liệt kê các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin chuyên ngành tại đơn vị (nêu rõ từng cơ sở dữ liệu đang được sử dụng, cơ sở dữ liệu đang được xây dựng/ triển khai tại đơn vị). (Theo biểu mẫu tại Phụ lục 01).

 

Phụ lục 01: Các cơ sở dữ liệu

TT

Tên Cơ sở dữ liệu

Số và ngày Quyết định phê duyệt

Hiện trạng triển khai

(Đã triển khai xong, đang triển khai, dự định triển khai)

Tng mức kinh phí

Nhà thầu

Thời gian thực hiện

Kết quả hiện tại

Ghi c

I

Cơ sở dữ liệu quốc gia

(Những CSDL được phê duyệt theo Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (do Bộ phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02: Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2011 - 2025

TT

Tên dịch vụ công

Mức độ cung cấp trực tuyến
(Từ 1 - 4)

Số và ngày Quyết định phê duyệt

Tổng mức kinh phí (1000 VNĐ)

Thời gian thực hiện

Số lượng hồ sơ xử lý trung bình hàng năm

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03: Nhu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 - 2020

TT

Tên dịch vụ công

Mức độ cung cấp trực tuyến dự kiến
(mức độ 3, mức độ 4)

Năm dự kiến triển khai

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1862/LĐTBXH-TTTT năm 2015 báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu ứng dụng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152