Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1857/BXD-KHTC về triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1857/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1857/BXD-KHTC
V/v triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp,
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11451/BTC-QLCS ngày 14/8/2009 của Bộ Tài chính về việc triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0. Trước đó, Bộ Xây dựng có bản số 70/BXD-KHTC ngày 21/1/2009; văn bản số 81/BXD-KHTC ngày 28/4/2009 về việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý, mua sắm tài sản năm 2007 và năm 2008. Nhưng trên các Tờ khai theo mẫu (01/TSDA; 02/TSDA, 02A, 02B, 05A, 05B) tại một số đơn vị chưa ghi đầy đủ nội dung, chỉ tiêu trên các cột nên rất khó khăn cho việc nhập dữ liệu theo Chương trình quản lý tài sản phiên bản 1.0.

Để đảm bảo tiến độ cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các Ban quản lý dự án trực thuộc (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát các tài sản, bổ sung thông tin vào Tờ khai đăng ký tài sản nhà nước (trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô các loại và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên).

Xác định giá trị còn lại của tài sản có trước ngày 01/1/2009 để nhập vào Số Liệu đầu kỳ theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm; số phát sinh trong năm 2009 để nhập số tăng giảm trong năm).

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi Tờ khai đăng ký tài sản đã được bổ sung hoàn chỉnh thông tin theo mẫu (01/TSDA, 02/TSDA, 02A, 02B, 05A, 05B) trước ngày 09/9/2009 về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) để triển khai nhập dữ liệu Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0 đúng thời hạn quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thông tin;
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1857/BXD-KHTC ngày 03/09/2009 về triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251