Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1683/BBCVT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1683/BBCVT-KHTC
V/v: Hạn mức lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế

Ngày 25/8/2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT V/v điều chỉnh mức sàn định hướng: Cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đến Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tế biến động của thị trường lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông tạm thời qui định việc phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về như sau:

1. Nguyên tắc phân bổ

Việc phân bổ hạn mức lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam dựa trên các nguyên tắc sau:

- Hạn mức VoiP được phân bổ dựa trên cơ sở qui mô phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp, cụ thể thể hiện qua số PoP phát triển.

- Hạn mức lưu lượng đem phân chia phải phù hợp với tình hình thực tế thị trường và tình hình thực hiện hạn mức lưu lượng của các doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2005.

- Tổng hạn mức phân chia phải thấp hơn so với tổng nhu cầu thị trường thực tế thực hiện trong 05 tháng đầu năm 2005. Do đó hạn mức của các doanh nghiệp sẽ phải thấp hơn so với hạn mức cũ.

- Bổ sung hạn mức cho VNPT hiện là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế có mạng lưới phát triển rộng khắp các địa phương trong toàn quốc, đảm bảo cho tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về của VNPT đạt trên 30% ( DN chiếm thị phần khống chế ).

- Thực hiện việc phân chia hạn mức cho lưu lượng IDD chiều về. Việc phân chia hạn mức cho lưu lượng IDD chiều về dựa tổng trên lưu lượng IDD thực tế 5 tháng đầu năm 2005, theo tỷ lệ VOIP/ IDD là 75/25 và dựa trên cơ sở tỷ lệ thực hiện thực tế của các doanh nghiệp.

2. Hạn mức

2.1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP quốc tế ( VoiP ) được phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều về Việt Nam như sau:

- Từ 1 đến 30 POP: 5,5 triệu phút/tháng.

- Từ 31 đến 40 POP: 11 triệu phút/tháng.

- Từ 41 đến 60 POP: 13 triệu phút/tháng.

- Trên 60 POP: 16 triệu phút/tháng.

Hạn mức lưu lượng trên đây được áp dụng cho mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoai IP quốc tế và tính chung cho mọi lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam của doanh nghiệp, không phân biệt lưu lượng này kết cuối tại mạng cố định hay di động, tại các tỉnh doanh nghiệp cung cấp điển thoại IP quốc tế đã phát triển POP hay chưa phát triển POP.

2.2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN ( IDD ) được phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại IDD quốc tế chiều về Việt Nam như sau:

- VNPT : 12 Tr phút /tháng

- Viettel : 5 Tr phút / tháng

- VPT : 4,5 Tr phút /tháng

Hạn mức này được tính chung cho mọi lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam của doanh nghiệp, không phân biệt lưu lượng này kết cuối tại mạng cố định hay di động hay các mạng khác.

3. Các doanh nghiệp được phép chủ động bù trừ lưu lượng trong hạn mức giữa các tháng trong quí (tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). Trong trường hợp lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam vượt quá số tổng hạn mức phân bổ mà các doanh nghiệp đều đã đạt hạn mức của mình thì số lưu lượng vượt lên này sẽ được phân bổ cho doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế là VNPT.

4. Hạn mức phân bổ sẽ được ổn định trong quí ( kể cả khi doanh nghiệp phát triển PoP vượt các ngưỡng phân bổ trong quí thì cũng sẽ phải tiếp tục thực hiện theo hạn mức cũ cho đến khi có phân bổ mới của Bộ ). Căn cứ các nguyên tắc phân bổ và biến động tổng lưu lượng điện thoại quốc tế (VoiP và IDD) chiều về Việt Nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông qui định hạn mức lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trong quí tiếp theo.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế cần chủ động đàm phán với phía đối tác nước ngoài để đảm bảo cho việc thực hiện hạn mức lưu lượng được phân bổ. Trong trường hợp vi phạm các qui định về hạn mức lưu lượng sẽ phải chịu các chế tài theo qui định tại Điều 2 Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/8/2005 ).

6. Báo cáo lưu lượng.

a./ Chậm nhất là vào ngày 20 hàng tháng, các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông các số liệu lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN và IP chiều Việt Nam đi quốc tế và chiều quốc tế đến Việt Nam đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mạng chuyên dùng và mạng di động toàn quốc của tháng trước đó. Doanh nghiệp không báo cáo đầy đủ và đúng hạn sẽ bị giảm trừ hạn mức lưu lượng của tháng tiếp theo tháng báo cáo với mức là 3%.

b./ Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Bưu chính, Viễn thông định kỳ hàng quí công bố lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN và điện thoại IP quốc tế chiều Việt Nam đi quốc tế và chiều quốc tế đến Việt Nam.

7. Các qui định này được áp dụng từ 1/8/2005.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế cần thực hiện nghiêm túc các qui định về hạn mức lưu lượng cũng như quản lý giá sàn của Bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Bộ để có những điều chỉnh sửa đổi bổ sung kịp thời./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1683/BBCVT-KHTC ngày 25/08/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc điều chỉnh mức sàn định hướng: Cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đến Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!