Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16588/CVLT-BTC-TANDTC hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Tòa án nhân dân từ ngân sách địa phương do Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 16588/CVLT-BTC-TANDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Vương Đình Huệ , Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16588/CVLT-BTC-TANDTC
V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Tòa án nhân dân từ ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; định mức phân bổ chi thường xuyên cho cơ quan Tòa án nhân dân tối cao đã được ưu tiên so với các cơ quan hành chính khác. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan Tòa án nhân dân có thể kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị theo đề nghị của chính quyền địa phương. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Tòa án nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ khả năng, xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơ quan Tòa án nhân dân như: hỗ trợ kinh phí mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc; hỗ trợ thêm kinh phí xét xử và xét xử lưu động; hỗ trợ kinh phí tập huấn hội thẩm nhân dân; kinh phí phòng chống tội phạm, ma túy mại dâm và hỗ trợ một số hoạt động khác của ngành.

Trên cơ sở nhu cầu cần thiết các nội dung nêu trên, Tòa án nhân dân địa phương lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính địa phương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ theo khả năng ngân sách địa phương. Việc sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ phải đảm bảo theo đúng mục đích; cơ quan tài chính địa phương tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương theo và Tòa án nhân dân địa phương tổng hợp quyết toán với Tòa án nhân dân cấp trên theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp trong điều hành, địa phương có tăng thu ngân sách địa phương thì Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm cả số dự kiến hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho cơ quan Tòa án nhân dân trên địa bàn (nếu có) mà địa phương huy động để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương) và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Riêng 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm tổng hợp số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơ quan Tòa án nhân dân trên địa bàn gửi cơ quan tài chính cấp trên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp khi xác định 50% tăng thu ngân sách địa phương để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Sở Tài chính; (Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương)
- KBNN; (Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương)
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, BTC, TANDTC.

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Trương Hòa Bình

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16588/CVLT-BTC-TANDTC hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Tòa án nhân dân từ ngân sách địa phương do Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.002

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53