Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1626/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1626/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Hùng Anh
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục cho chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin và chuyên viên phụ trách công tác phòng, chống thiên tai của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo (Tập huấn cho 25 tỉnh/thành phố phía Bắc tại Hà Nội, từ ngày 19 đến 20/12/2016; 19 tỉnh/thành phố miền Trung tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 21 đến 22/12/2016; 19 tỉnh/thành phố phía Nam, từ ngày 23 đến 24/12/2016).

Để công tác phòng, chống thiên tai ngành giáo dục đạt kết quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Tổ chức tập huấn cho tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông sử dụng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục;

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn dữ liệu lên Hệ thống theo yêu cầu của Hệ thống;

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của đơn vị sau khi đã nhập dữ liệu vào hệ thống.

Thời gian hoàn thành: Trước 30/9/2017.

Thông tin về tài khoản truy cập:

- Đường dẫn phần mềm: http://phongchongthientai.moet.gov.vn;

- Tài khoản truy cập của các Sở đã được cấp tại các đợt tập huấn tháng 12/2016.

Trong quá trình sử dụng và tập huấn Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể liên hệ với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Chuyên viên Vũ Bá Nghĩa, Điện thoại: 0913239883, email: vbnghia@moet.edu.vn) hoặc qua Tổng đài hỗ trợ phần mềm: 19000101 để được trợ giúp.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Ban chỉ đạo trung ương PCTT (để b/c);
- Cục CNTT;
- Tổ chức UNICEF, UNESCO (để p/h);
-
Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Phạm Hùng Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1626/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77