Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1362/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành: 15/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/BGTVT-TC
V/v triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được Văn bản số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính về triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi được nâng cấp bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng yêu cầu tại mục 1 Văn bản số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 về Bộ GTVT xem xét tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định. Trong đó, nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo, mẫu gửi kèm thực hiện theo yêu cầu tại mục 2 Văn bản số 480/BTC- QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ GTVT để tổng hợp gửi Bộ Tài chính phối hợp giải quyết.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

(Gửi kèm Văn bản số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC. (Hiền)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1362/BGTVT-TC ngày 15/02/2022 triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!