Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 về đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1275/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Trọng Hùng
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/BGDĐT-KHCNMT
V/v đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng;
- Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN .

Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn.

Văn bản và hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), theo địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản điện tử gửi theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vn trước ngày 30/4/2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Trọng Hùng

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Ký công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng; các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi:

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

 

Văn bản kèm theo:

- Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

- Dự thảo công văn gửi các đơn vị.

Ý kiến Thứ trưởng

 

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường sau khi nghiên cứu đã dự thảo công văn gửi các đơn vị để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN .

Kính trình Thứ trưởng, xem xét và ký công văn.

 

CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Khắc Thông

VỤ TRƯỞNG
Lê Trọng Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 về đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10