Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1219/BTTTT-CXBIPH năm 2015 về rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1219/BTTTT-CXBIPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/BTTTT-CXBIPH
V/v rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan chủ quản nhà xuất bản

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2026/VPCP-KGVX ngày 27/3/2015 về việc báo cáo và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cơ quan chủ quản các nhà xuất bản:

1. Kiểm tra, rà soát các điều kiện thành lập và hoạt động của nhà xuất bản trực thuộc theo quy định tại các Điều 12, 13 và Điều 16 Luật Xuất bản; Điều 8 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản về đối tượng thành lập nhà xuất bản; điều kiện thành lập và đảm bảo hoạt động của nhà xuất bản; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản.

2. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của nhà xuất bản, đồng thời, đánh giá về năng lực, thực trạng hoạt động của nhà xuất bản trực thuộc, về:

a) Loại hình hoạt động, tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu của nhà xuất bản đã phù hợp quy định và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

b) Nhân sự lãnh đạo và nhân sự biên tập viên của nhà xuất bản: Số lượng? Trình độ chuyên môn? Năng lực công tác?

c) Trụ sở, nguồn tài chính và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo hoạt động của nhà xuất bản theo quy định: Nêu rõ diện tích trụ sở? Số vốn? diễn biến quá trình cung cấp, sử dụng vốn bổ sung trong 5 năm gần đây (từ 2010 - 2015).

d) Những vấn đề tồn đọng của nhà xuất bản: Về số lượng sách tồn kho của nhà xuất bản qua các thời kỳ, trong đó, báo cáo rõ số lượng sách có thể phát hành được? Số lượng sách phải thanh lý? Phương án xử lý đối với sách tồn đọng? Tồn đọng tài chính? Các khoản nợ: tiền thuê nhà, đất? Chi trả lương cho người lao động? Nợ khác...

3. Thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Phương án kiện toàn, bổ sung điều kiện hoạt động cho nhà xuất bản trong trường hợp chưa đảm bảo theo quy định.

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại nhà xuất bản trực thuộc đối với trường hợp không thể đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Xuất bản và Nghị đnh số 195/2013/NĐ-CP.

4. Đ xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà xuất bản.

Văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) trước ngày 10/5/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Các nhà xuất bản;
- Lưu: VT, CXBIPH,ThN.(130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1219/BTTTT-CXBIPH năm 2015 về rà soát, báo cáo điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178