Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1022/BTTTT-KHTC triển khai Quyết định 420/QĐ-TTg về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1022/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1022/BTTTT-KHTC
V/v triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 420/QĐ-TTg về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 (bản sao Quyết định gửi kèm Công văn này). Thời điểm tiến hành điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2010. Đây là cuộc điều tra có quy mô, phạm vi rộng, thực hiện đến tất cả các hộ gia đình, các thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố, xã phường, thị trấn và các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông, Internet, nghe - nhìn trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc điều tra được tiến hành đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Bộ sẽ tổ chức tập huấn điều tra cho các địa phương trong tháng 4/2010 và sẽ gửi giấy mời sau).

Do thời gian triển khai điều tra rất gấp, để kịp cho việc tổ chức chỉ đạo điều tra tại địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tại địa phương và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trước ngày 20/4/2010 để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện Phương án điều tra (gửi kèm Công văn này). Cụ thể:

1. Thành phần Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh:

Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh do đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban; đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.

Căn cứ Phương án điều tra được phê duyệt tại Quyết định 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tùy thuộc vào thực tế địa phương, UBND tỉnh quyết định cơ cấu, thành phần Ban Chỉ đạo. Với quy mô, nội dung, tính chất của cuộc điều tra, Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh nên có sự tham gia của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh và một số Ban, ngành liên quan khác… Đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cần có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân của tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố.  

2. Về thành phần tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo điều tra cấp tỉnh:

Tổ chuyên viên giúp việc do đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng. Các thành viên Tổ giúp việc gồm:

- Lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các Sở Thông tin và Truyền thông quyết định thành phần Tổ giúp việc.

- Lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

- Chuyên viên của các Sở, Ban ngành có Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo để đảm bảo cho cuộc điều tra thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc Ban CĐ điều tra thống kê Bộ TTTT;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1022/BTTTT-KHTC triển khai Quyết định 420/QĐ-TTg về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202