Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 09/CNTT-QLCSHT triển khai thư điện tử cho các Sở Tư pháp do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Số hiệu: 09/CNTT-QLCSHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/CNTT-QLCSHT
V/v triển khai thư điện tử cho các Sở Tư pháp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố

Ngày 01/12/2009, Cục Công nghệ thông tin đã gửi Công văn số 251/CNTT-QLCSHT về việc đề nghị các Sở Tư pháp gửi thông tin đăng ký sử dụng hộp thư điện tử. Trên cơ sở danh sách mà các Sở đã đăng ký, Cục Công nghệ thông tin đã tiến hành tạo lập hộp thư điện tử, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng và gửi qua đường Bưu điện về Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Để việc sử dụng hộp thư điện tử được cấp có hiệu quả và đúng mục đích, Cục Công nghệ thông tin đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp nhận tài khoản thư điện tử và tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Cục Công nghệ thông tin gửi qua đường Bưu điện; ký nhận và gửi lại Biên bản bàn giao về Cục Công nghệ thông tin.

2. Phân công cán bộ quản lý hộp thư điện tử được cấp cho cơ quan Sở Tư pháp.

3. Yêu cầu người sử dụng hộp thư điện tử được cấp thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin. Khi thông tin về người sử dụng hộp thư điện tử có sự thay đổi, cần kịp thời thông báo cho Cục Công nghệ thông tin để tiến hành cập nhật.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010.

* Các thông tin cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng - Cục Công nghệ Thông tin.

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37336091 – Fax: 04.38489267

Email: csht@moj.gov.vn Website: http://cntt.moj.gov.vn

Người liên hệ: đ/c Tạ Thành Trung hoặc đ/c Đỗ Hải An.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 09/CNTT-QLCSHT triển khai thư điện tử cho các Sở Tư pháp do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.583
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112