Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Số hiệu: 997/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 997/VPCP-KTTH
V/v: tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Xét Báo cáo số 41/CV-HĐTCTTQG ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia về các biện pháp tăng cường quản lý thị trường chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thị trường chứng khoán nước ta đã có những bước phát triển nhanh và đang trở thành kênh huy động vốn đầu tư hết sức quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Để thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển nhanh, lành mạnh và bền vững, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn bộ máy quản lý và tăng cường các hoạt động giám sát thị trường. Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán, Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản có liên quan khác nhằm tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ chặt chẽ cho hoạt động của thị trường chứng khoán được công khai, minh bạch.

2. Chưa cần thiết áp dụng các giải pháp cấp bách kiểm soát ngoại hối đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tại phiên họp ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 20/TB-VPCP ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan liên quan (kể cả Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ) tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát bảo đảm sự tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán. Kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả việc rút giấy phép và cấm các đơn vị, cá nhân này hoạt động trên thị trường chứng khoán.

Giao Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tiếp tục nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế, trên cơ sở phân tích, dự báo các tình huống của thị trường để đề xuất với Chính phủ các giải pháp đồng bộ, phù hợp với từng tình huống nhằm bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển nhanh, bền vững, tránh được các biến cố xấu gây mất ổn định kinh tế - xã hội.

3. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động áp dụng các giải pháp thích hợp để giảm áp lực lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, chống đầu cơ như: kịp thời mua ngoại tệ theo kế hoạch, phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu ngân hàng, quy định điều kiện tăng vốn và trạng thái ngoại hối của các ngân hàng thương mại, thực hiện quy định mức giảm giá trong từng phiên giao dịch ở Trung tâm Giao dịch chứng khoán; ban hành chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tăng lượng hàng hóa cung cấp trên thị trường chứng khoán,…

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW;
- VPTW, Ban KTTW;
- VPQH, UBKT và NS của QH;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên HĐTVCSTCTTQG;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: ĐMDN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22