Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 151/UBCK-QLKD tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 151/UBCK-QLKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Đoan Hùng
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 151/UBCK-QLKD
V/v tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán  

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các Công ty chứng khoán

Ngày 24/11/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2649/UBCK-PTTT gửi các công ty chứng khoán về việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán. Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc rút ngắn thời gian giao dịch chứng khoán xuống T+2 (trong trường hợp lệnh mua chứng khoán được khớp vào ngày T).

Trong khi chưa có quyết định chính thức về việc thay đổi thời gian giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công ty chứng khoán khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm quy định về thời gian giao dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và nghiêm chỉnh thực hiện.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HOSE, HNX, TTLK;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 151/UBCK-QLKD tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140