Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1376/TTg-QHQT năm 2011 về tiếp nhận bổ sung viện trợ của Chính phủ Ai-len cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1376/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/TTg-QHQT
V/v: tiếp nhận bổ sung viện trợ của Chính phủ Ai-len cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 22/TTr-UBDT ngày 03 tháng 8 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp nhận bổ sung 7,5 triệu Euro viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho Chương trình 135 giai đoạn II.

2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ tiến hành các thủ tục tiếp nhận nguồn viện trợ nêu trên.

3. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh sách các xã tiếp nhận viện trợ của Chính phủ Ai-len. Việc lựa chọn các xã nhận viện trợ cần đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ và phù hợp với các nguyên tắc, cơ chế, tiêu chí (điểm 1 và 2) nêu tại công văn trên của Ủy ban Dân tộc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1376/TTg-QHQT năm 2011 về tiếp nhận bổ sung viện trợ của Chính phủ Ai-len cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77