Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 999/VPCP-V.I ngày 03/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cử đại diện tham dự phiên họp thứ 6 Nhóm tư vấn chống tham nhũng

Số hiệu: 999/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 03/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 999/VPCP-V.I
V/v Cử đại diện tham dự Phiên họp thứ 6 Nhóm tư vấn chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Thanh tra Nhà nước,
 - Bộ Ngoại giao.

 

Xét Tờ trình số 522-TTr/NG-THKT ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Bộ Ngoại giao về việc cử đại diện Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 6 Nhóm tư vấn chống tham nhũng Đông Á - Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Nhà nước cử đại diện dự Phiên họp thứ 6 Nhóm tư vấn chống tham nhũng Đông Á - Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 18 và ngày 19 tháng 3 năm 2004 tại Hà Nội. Bài phát biểu cần tranh thủ ý kiến các cơ quan hữu quan và Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Nhà nước, Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 999/VPCP-V.I ngày 03/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cử đại diện tham dự phiên họp thứ 6 Nhóm tư vấn chống tham nhũng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235