Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9899/VPCP-QHQT năm 2013 họp để đẩy nhanh thủ tục hiệu lực Hiệp định vay cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9899/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9899/VPCP-QHQT
V/v họp để đẩy nhanh thủ tục hiệu lực các Hiệp định vay cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp; Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 11974/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013) về việc đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ họp để đẩy nhanh thủ tục hiệu lực các Hiệp định vay cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì, trao đổi thống nhất với các bộ, ngành liên quan đề xuất rút ngắn thời hạn xử lý để Hiệp định Vay ký với ADB cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông sớm có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9899/VPCP-QHQT năm 2013 họp để đẩy nhanh thủ tục hiệu lực Hiệp định vay cho Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40