Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9895/VPCP-QHQT năm 2012 về tiếp nhận 02 xe ô tô do tỉnh Phong Xaly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9895/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 03/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9895/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận 02 xe ô tô do tỉnh Phông-xa-ly, CHDCND Lào tặng Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9566/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 11 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Quốc phòng tiếp nhận 02 xe ô tô TOYOTA Fortuner đã qua sử dụng, chất lượng còn trên 90%, sản xuất năm 2009 và 2010 do tỉnh Phông-xa-ly, CHDCND Lào tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, quản lý và sử dụng 02 xe ô tô trên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTTH, NC; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 31

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9895/VPCP-QHQT năm 2012 về tiếp nhận 02 xe ô tô do tỉnh Phong Xaly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190