Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 981/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 07/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 và công văn số 1320/UBND-TH ngày 05 tháng 5 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 7293/BTC-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn s 5631/BGTVT-QLDN ngày 20 tháng 5 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 8 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty c phần, giai đoạn 2016-2020:

- Trung tâm Đăng kim cơ gii thủy bộ;

- Ban Quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La;

- Trung tâm Phát hành sách và vật tư văn hóa;

- Trung tâm Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật nông, lâm nghiệp;

- Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường;

- Nhà khách y ban nhân dân tỉnh Sơn La;

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

2. Cơ quan đại diện ch sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần: y ban nhân dân tỉnh Sơn La.

3. y quyền Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập này, quyết định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ cổ phn và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, LĐ-TB&XH, V
ăn hóa TT&DL, NN&PTNT, Tài nguyên & Môi trường;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 981/TTg-ĐMDN ngày 07/06/2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97