Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9751/BTC-TCHQ năm 2013 trao đổi ý kiến do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9751/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9751/BTC-TCHQ
V/v trao đổi ý kiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công an

Liên quan đến việc Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (Công ty) kiến nghị thủ tục nhập khẩu đối với chiếc xe ô tô bị đóng lại số khung. Bộ Tài chính đã có công văn số 14240/BTC-TCHQ ngày 18/10/2012 và công văn số 6877/BTC-TCHQ ngày 30/5/2013 trao đổi với Bộ Công an để xem xét trả lời Công ty.

Tại công văn số 2297/BCA-C61 ngày 18/6/2013 của Bộ Công an có nêu "…2. Ngày 20/3/2013, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có công văn số 436/C54 (GĐ-P2) thông báo kết luận "Tại vị trí vết mài ở khung xe hiện lại được hàng ký tự đã bị tẩy xóa mất đọc được là: LAGT6PD39BC002207, giống số khung hiện tại. Số khung nguyên thủy do nhà sản xuất đóng là LAGT6PD39BC002207". Do vậy, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính không cho phép nhập khẩu đối với xe ô tô trên".

Tuy nhiên, Công ty tiếp tục có đơn số 100/CV-KTTC ngày 28/6/2013 gửi Bộ Tài chính và công văn số 148/CV-TRANS ngày 29/8/2012 gửi Văn phòng Chính phủ trình bày về các lý do bất khả kháng không do lỗi của Công ty, cụ thể như sau:

+ Việc mài số cũ, đóng lại số khung mới chiếc xe là do nhà máy sản xuất tự làm đã được nêu trong bản cam kết của Nhà máy ô tô Đông Phong - Trung Quốc gửi Cục Đăng kiểm ngày 19/5/2011 (gửi kèm);

+ Kết luận tại công văn số 436/C54 (GĐ-P2) ngày 20/3/2013 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã xác nhận tính xác thực của bản cam kết của Nhà máy ô tô Đông Phong - Trung Quốc là số đóng lại (để cho rõ hơn) cũng đúng là số nguyên bản. Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an khẳng định chiếc xe có số khung nêu trên là xe nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng.

Công ty đề nghị các cơ quan xem xét bản chất vụ việc và cho phép Công ty được nhập khẩu chiếc xe.

Trên cơ sở các giải trình của Công ty: vì lý do bất khả kháng không do Công ty gây ra, số cũ và số mới là một số, không gây thất thoát …, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc cho phép nhập khẩu chiếc xe của Công ty để Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến tham gia xin nhận lại trước ngày 03/8/2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.

(Xin gửi kèm các tài liệu có liên quan đến chiếc xe ô tô nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9751/BTC-TCHQ năm 2013 trao đổi ý kiến do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.832
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70