Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 947/VTLTNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Tùng
Ngày ban hành: 11/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 947/VTLTNN-TCCB
V/v hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ điều kiện: “a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục ngh, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm”.

Theo quy định của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chức danh nghề “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” có điều kiện lao động loại IV; Mức bồi dưỡng là Mức 1 đối với Chỉ tiêu môi trường lao động “có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép; trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm”, Mức 2 đối với Chỉ tiêu về môi trường lao động “có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép; có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp có tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm”. Theo kết quả quan trắc môi trường lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ, yếu tố vượt tiêu chuẩn cho phép là ánh sáng, khí CO2 (một số vị trí) và vi sinh vật. Tuy nhiên, theo văn bản số 2949/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Đối với yếu tố ánh sáng và khí CO2 khả năng thực hiện ngay việc cải thiện điều kiện lao động để những chỉ số này đạt tiêu chuẩn cho phép là rất cao. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế thống nhất chỉ thực hiện bồi dưỡng hiện vật ở Mức 1 đối với chức danh nghề “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản”.

Như vậy, người lao động “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo Mức 1: 10.000 đồng.

Việc tổ chức bồi dưỡng hiện vật phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3, Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Vậy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để Quý cơ quan biết và tổ chức triển khai, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức ngành lưu trữ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ LĐ&TBXH (để biết);
- Bộ Y tế (để biết);
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- Website Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, TCCB (02).

CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 947/VTLTNN-TCCB ngày 11/09/2019 về hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


929

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251