Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 94/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện khai báo thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ

Số hiệu: 94/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thực hiện khai báo hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Để thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm 4 - Điều 19 của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hóa học. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Khi làm thủ tục hải quan cho những lô hàng thuộc đối tượng quy định tại Nghị định, ngoài thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành, người khai hải quan còn phải thực hiện kê khai chi tiết các tiêu chí sau trên tờ khai Hải quan:

- Tên hóa chất theo IUPAC;

- Tên thương mại;

- Số CAS của hóa chất đó;

- Hàm lượng hoặc nồng độ của hóa chất đó (đối với hóa chất Bảng 1: gam và mg, đối với hóa chất Bảng 2, 3: kg và tấn).

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tổ chức cập nhật đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến mặt hàng hóa chất như trên vào hệ thống máy tính bằng Chương trình Thu thập và Xử lý dữ liệu tờ khai.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục có chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công nghiệp (để biết);
- Lưu: VT , GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 94/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện khai báo thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4