Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 913/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Phan Đình Nghiệm
Ngày ban hành: 28/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/UBND-XD
V/v điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Vũ Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Vũ Quang;
- UBND thị trấn Vũ Quang

 

Xét đề nghị của UBND huyện Vũ Quang tại Văn bản số 155/UBND ngày 21/3/2013; của UBND thị trấn Vũ Quang tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 31/01/2013 về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Vũ Quang và phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Vũ Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ quy hoạch chung thị trấn Vũ Quang đã được phê duyệt, kiểm tra cụ thể, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT-XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Phan Đình Nghiệm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 913/UBND-XD ngày 28/03/2013 điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!