Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 906/BNV-CCVC ngày 27/04/2004 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức dự bị

Số hiệu: 906/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 27/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 906/BNV-CCVC
V/v tuyển dụng công chức dự bị

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quy chế công chức dự bị, và Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 886/QĐ-BNV ngày 18 tháng 3 năm 2004 về việc giao chỉ tiêu công chức dự bị năm 2004 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công văn số 581/BNV-TCBC ngày 18 tháng 3 năm 2004 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xây dựng kế hoạch biên chế công chức dự bị năm 2004 và 2005. Để tổ chức tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ và tỉnh) thực hiện một số việc sau:

1- Về chỉ tiêu công chức dự bị:

Căn cứ tỷ lệ biên chế công chức dự bị hàng năm do Thủ tướng Chính phủ quy định, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch biên chế công chức dự bị của Bộ, tỉnh (theo Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ) gửi Bộ Nội vụ, để Bộ Nội vụ cân đối, giao chỉ tiêu biên chế công chức dự bị cho Bộ, tỉnh vào tháng 6 hàng năm.

2- Tuyển dụng công chức dự bị:

- Việc tuyển dụng công chức dự bị do Bộ, tỉnh thực hiện, không phân cấp cho các tổ chức trực thuộc Bộ, tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức dự bị tập trung mỗi năm một lân.

- Để tuyển dụng công chức dự bị sát với nhu cầu sử dụng, đề nghị Bộ, tỉnh xác định nhu cầu cụ thể cần tuyển công chức dự bị theo ngạch công chức, dự kiến kế hoạch phân bố công chức dự bị đến làm việc theo chế độ công chức dự bị và dự kiến phân công công tác cho công chức sau khi hoàn thành việc thực hiện chế độ công chức dự bị.

3- Sử dụng và quản lý công chức dự bị:

- Người trúng tuyển công chức dự bị phải thực hiện chế độ công chức dự bị. Đối với các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, công chức dự bị được phân công thực hiện chế độ công chức dự bị tại một đơn vị cơ sở trực thuộc hoặc tại các cơ quan thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công chức dự bị được phân công thực hiện chế độ công chức dự bị tại một cơ quan, tổ chức trực thuộc hoặc tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trừ những trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua chế độ công chức dự bị (theo quy định tại Điểm 2.6 Mục 2 Phần II Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ), những người đã được tuyển dụng vào công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 phải thực hiện chế độ công chức dự bị theo quy định.

- Kinh phí để thực hiện chế độ công chức dự bị do Bộ, tỉnh trực tiếp quản lý để trả lương, phụ cấp, đào tạo bồi dưỡng, đóng bảo hiểm xã hội, và các chi phí khác đối với công chức dự bị trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị theo Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quy chế công chức dự bị, Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 906/BNV-CCVC ngày 27/04/2004 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức dự bị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33