Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 891/BGTVT-KHĐT năm 2019 về triển khai Quyết định về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 891/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/BGTVT-KHĐT
V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ, các Vụ thuộc Bộ;
- T
ng cục Đưng bộ Việt Nam;
- C
ác Cục thuộc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành Bộ tiêu chí cht lượng thng kê nhàc đến năm 2030. Bộ Giao thông vận ti (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị;

- Nghiên cu, thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thng kê nhà nước đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định s 01/2019/QĐ-TTg nêu trên ăng tải trên Trang thông tin điện t thng kê Bộ GTVT).

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ b trí nhân lc theo dõi và thực hin việc tự đánh giá chất lượng thống kê của đơn vị theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Yêu cầu các cơ quan, đơn v nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung t
âm CNTT (để đăng trên Website Bộ);
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Nguyễn Ngọc Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 891/BGTVT-KHĐT năm 2019 về triển khai Quyết định về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.423
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83